Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 8 stycznia 2020 r

Dziękujemy za wybranie się do naszej społeczności Guide XP i prowadzenie działalności jako VoiceGuide („VoiceGuide”, „my”, „nas” lub „nasz”).

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej informacji o ochronie prywatności, ponieważ pomoże ona w podjęciu świadomych decyzji dotyczących udostępniania nam danych osobowych.

Zobowiązujemy się chronić Twoje dane osobowe i Twoje prawo do prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki lub naszych praktyk dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem  privacy@guidexp.com

Niniejsze powiadomienie o ochronie prywatności dotyczy wszystkich informacji gromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych („Aplikacje”) i / lub wszelkich powiązanych usług, sprzedaży, marketingu lub wydarzeń (w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności określamy je łącznie jako „Usługi”).

Kiedy odwiedzasz naszą aplikację mobilną i korzystasz z naszych usług, możesz udostępniać nam swoje dane osobowe. Bardzo poważnie podchodzimy do Twojej prywatności. W niniejszej informacji o ochronie prywatności staramy się wyjaśnić Ci w jak najbardziej przejrzysty sposób, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy i jakie masz w związku z nimi prawa.

Jeśli w niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się warunki, z którymi się nie zgadzasz, zaprzestań korzystania z naszych aplikacji i usług.

 1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje - takie jak adres IP i / lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia - są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze aplikacje.

Podczas korzystania z naszych aplikacji automatycznie zbieramy określone informacje. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, przeglądarka i charakterystyka urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych aplikacji oraz inne szczegóły techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych aplikacji oraz do naszych wewnętrznych analiz i celów raportowania.

Informacje używane przez nasze aplikacje

W skrócie: Funkcjonalność naszych aplikacji może wymagać dostępu do informacji o lokalizacji geograficznej i niektórych innych funkcji urządzenia mobilnego; jednak nie zbieramy ani nie wykorzystujemy tych informacji do innych celów niż określone w niniejszej informacji o polityce prywatności.

Podczas korzystania z naszych aplikacji możemy poprosić o następujące informacje:

 • Informacje o lokalizacji geograficznej. Możemy zażądać dostępu lub pozwolenia na dostęp i śledzenie informacji opartych na lokalizacji z Twojego urządzenia mobilnego, gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Dostęp do urządzenia mobilnego. Możemy poprosić o dostęp lub pozwolenie na dostęp do niektórych funkcji z Twojego urządzenia mobilnego, w tym Bluetooth, aparatu, mikrofonu i innych funkcji Twojego urządzenia mobilnego. Jeśli chcesz zmienić nasz dostęp lub uprawnienia, możesz to zrobić w ustawieniach swojego urządzenia.
 • Powiadomienia push. Możemy poprosić o przesłanie Ci powiadomień push dotyczących Twojego konta lub aplikacji mobilnej. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania tego rodzaju wiadomości, możesz je wyłączyć w ustawieniach swojego urządzenia.

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych zewnętrznych źródeł.

Możemy uzyskać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, wspólni partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (takich jak Facebook), a także od innych stron trzecich. Przykłady informacji, które otrzymujemy z innych źródeł, obejmują: informacje o profilu w mediach społecznościowych (imię i nazwisko, płeć, urodziny, adres e-mail, aktualne miasto, stan i kraj, numery identyfikacyjne użytkowników do kontaktów, adres URL zdjęcia profilowego i wszelkie inne wybrane przez Ciebie informacje) upublicznić); potencjalni klienci, wyniki wyszukiwania i linki, w tym oferty płatne (takie jak linki sponsorowane). Poinformujemy Cię o źródle informacji i rodzaju informacji, które zebraliśmy o Tobie w rozsądnym terminie po uzyskaniu danych osobowych, ale najpóźniej w ciągu miesiąca.

 1. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Podobnie jak wiele innych firm, używamy również plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu lub przechowywania informacji podczas odwiedzania naszych witryn internetowych.

 1. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celach opartych na uzasadnionych interesach biznesowych, realizacji naszej umowy z Tobą, zgodności z naszymi zobowiązaniami prawnymi i / lub Twojej zgody.

Używamy danych osobowych zebranych za pośrednictwem naszych aplikacji do różnych celów biznesowych opisanych poniżej. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w tych celach w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe, w celu zawarcia lub wykonania umowy z Tobą, za Twoją zgodą i / lub w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych.

 1. CZY TWOJE INFORMACJE ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE KOMU?

W skrócie: Udostępniamy informacje wyłącznie za Twoją zgodą w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług, ochrony Twoich praw lub wypełniania zobowiązań biznesowych.

Możemy przetwarzać lub udostępniać dane w oparciu o następującą podstawę prawną:

 • Zgoda: Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Prawnie uzasadnione interesy: Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.
 • Wykonanie umowy: jeśli zawarliśmy z Tobą umowę, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia warunków naszej umowy.
 • Obowiązki prawne: możemy ujawnić Twoje dane, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, aby zachować zgodność z obowiązującym prawem, żądaniami władz, postępowaniem sądowym, nakazem sądowym lub procesem prawnym, na przykład w odpowiedzi na nakaz sądowy lub wezwanie do sądu (w tym w odpowiedzi na władze publiczne w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa).
 • Istotne interesy: możemy ujawnić Twoje informacje, jeśli uważamy, że jest to konieczne do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w związku z potencjalnymi naruszeniami naszych zasad, podejrzewanymi oszustwami, sytuacjami obejmującymi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby i nielegalną działalnością lub jako dowód w sporach sądowych, w które bierzemy udział.
 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: przechowujemy Twoje informacje tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszej polityki nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż wtedy, gdy użytkownicy mają u nas konto.

Kiedy nie będziemy mieć ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy je lub zanonimizujemy, lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i odizoluj je od dalszego przetwarzania do czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwe.

 

 1. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Pamiętaj jednak, że nie możemy zagwarantować, że sam Internet jest w 100% bezpieczny. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do iz naszych Aplikacji odbywa się na Twoje własne ryzyko. Dostęp do usług należy uzyskiwać wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

 

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto w dowolnym momencie.

Jeśli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@guidexp.com.

 

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie.

Rezygnacja z marketingu e-mailowego: Możesz wypisać się z naszej marketingowej listy e-mailowej w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej. Zostaniesz wtedy usunięty z marketingowej listy e-mailowej - jednak nadal będziemy musieli wysyłać Ci wiadomości e-mail związane z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta. Aby zrezygnować w inny sposób, możesz zanotować swoje preferencje podczas rejestracji konta w witrynie.

 

 1. CZY AKTUALIZUJEMY NINIEJSZĄ POLITYKĘ?

W skrócie: tak, będziemy aktualizować te zasady w razie potrzeby, aby odzwierciedlić zmiany w naszych usługodawcach i zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

 

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja będzie oznaczona zaktualizowaną datą „Poprawionej”, a zaktualizowana wersja zacznie obowiązywać, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

 

 1. JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEJ POLITYKI?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tej polityki, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@guidexp.com lub pocztą na adres:

 

GuideXP, Inc.

12410 Milestone Center Dr. Suite 600,

Germantown, MD 20876 

The United States of America

 

Последнее обновление: 8 января 2020 г.

Благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему сообществу Guide XP, которое использует торговую марку VoiceGuide (далее в данной политике конфиденциальности «VoiceGuide», «мы», «нас» или «наш»). Мы стремимся сохранить конфиденциальность вашей личной информации. Если у вас есть какие-либо вопросы или сомнения по поводу данной политики конфиденциальности или нашей практики в отношении использования вашей личной информации, вы можете связаться с нами по адресу info@guidexp.com

Когда вы используете наше мобильное приложение и пользуетесь нашими услугами, вы доверяете нам свою личную информацию. Мы очень серьезно относимся к сохранению вашей конфиденциальной информации. В этой политике конфиденциальности мы стремимся максимально четко объяснить вам, какую информацию мы собираем, как мы ее используем и какие права вы имеете в отношении нее. Мы надеемся, что вы потратите некоторое время на то, чтобы внимательно ее прочитать, поскольку это важно. Если в этом политике конфиденциальности есть какие-либо условия, с которыми вы не согласны, пожалуйста, прекратите использование наших Приложений и наших услуг.

Эта политика конфиденциальности применяется ко всей информации, собранной с помощью нашего мобильного приложения («Приложения») и/или любые связанные услуги, продажи, маркетинг или мероприятия (далее все вместе мы упоминаем их в данной политике конфиденциальности как «Услуги»). 

Пожалуйста, внимательно прочтите данную политику конфиденциальности, поскольку это поможет вам принимать обоснованные решения о предоставлении нам вашей личной информации.

1. КАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ МЫ СОБИРАЕМ?  

Информация собирается автоматически 

Кратко: Некоторая информация, такая как IP-адрес и/или характеристики браузера и устройства, собирается автоматически, когда вы используете наши Приложения.

Мы автоматически собираем определенную информацию, когда вы посещаете, используете или просматриваете Приложения. Эта информация не раскрывает вашу конкретную личность (например, ваше имя или контактную информацию), но может включать информацию об устройстве и использовании, такую как ваш IP-адрес, браузер и характеристики устройства, операционная система, языковые предпочтения, ссылающиеся URL-адреса, имя устройства, страна, местоположение, информация о том, как и когда вы используете наши Услуги или Приложения, и другая техническая информация. Эта информация в первую очередь необходима для обеспечения безопасности и работы наших Приложений, а также для целей нашей внутренней аналитики и отчетности.

Как и многие другие компании, мы также собираем информацию с помощью файлов cookie и аналогичных технологий.  

Информация, собранная с помощью наших Приложений

Кратко:  Мы можем собирать информацию о вашем географическом местоположении, мобильном устройстве, push-уведомлениях, когда вы используете наши Приложения.

Если вы используете наши Приложения, мы также можем собирать следующую информацию:  

 • Информация о геолокации. Мы можем запрашивать доступ или разрешение и отслеживать информацию о местоположении с вашего мобильного устройства постоянно или во время использования нашего мобильного приложения для предоставления услуг на основе определения местоположения. Если вы хотите изменить наш доступ или разрешения, вы можете сделать это в настройках вашего устройства.   
 • Доступ с мобильных устройств. Мы можем запрашивать доступ или разрешение на определенные функции вашего мобильного устройства, включая Bluetooth, камеру, микрофон и другие функции вашего мобильного устройства. Если вы хотите изменить наш доступ или разрешения, вы можете сделать это в настройках своего устройства.      
 • Всплывающие напоминания. Мы можем запросить отправку push-уведомлений относительно вашей учетной записи или мобильного приложения. Если вы хотите отказаться от получения таких сообщений, вы можете отключить их в настройках своего устройства.     

Информация, собранная из других источников

Кратко:  Мы можем собирать ограниченные данные из общедоступных баз данных, от партнеров по маркетингу, платформ социальных сетей и других внешних источников.  

Мы можем получать информацию о вас из других источников, таких как общедоступные базы данных, совместные маркетинговые партнеры, платформы социальных сетей (например, Facebook), а также от других третьих лиц. Примеры информации, которую мы получаем из других источников, включают: информацию профиля в социальных сетях (ваше имя, пол, день рождения, адрес электронной почты, текущий город, штат и страну, идентификационные номера пользователей для ваших контактов, URL-адрес изображения профиля и любую другую информацию, которую вы выбрали сделать общедоступной); потенциальных клиентов, результаты поиска и ссылки, включая платные списки (например, спонсорские ссылки). Мы проинформируем вас об источнике информации и типе информации, которую мы собрали о вас, в течение разумного периода времени после получения персональных данных, но не позднее, чем в течение одного месяца.

 2. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?  

Кратко:  Мы обрабатываем вашу информацию для целей, основанных на законных деловых интересах, выполнении нашего договора с вами, соблюдении наших юридических обязательств и / или вашего согласия.  

Мы используем и обрабатываем вашу личную, собранную с помощью наших Приложений, для деловых целей, которые описаны ниже, в соответствии с нашими законными деловыми интересами, чтобы заключить или выполнить договор с вами с вашего согласия и / или для соблюдения наших юридических обязательств.

3. БУДЕТ ЛИ ВАША ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕДАНА ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ?  

Кратко:  Мы передаем информацию только с вашего согласия, чтобы соблюдая законы, предоставлять вам услуги, защищать ваши права или выполнять деловые обязательства  

Мы можем обрабатывать или передавать данные на следующих юридических основаниях:

 • Согласие: мы можем обрабатывать ваши данные, если вы дали нам конкретное согласие на использование вашей личной информации в определенных целях. 
 • Законные интересы: мы можем обрабатывать ваши данные, когда это разумно необходимо для достижения наших законных деловых интересов. 
 • Выполнение условий договораесли мы заключили с вами договор, мы можем обрабатывать вашу личную информацию для выполнения условий этого договора. 
 • Юридические обязательства: мы можем раскрыть вашу информацию там, где это требуется по закону, чтобы следовать действующему законодательству, запросам правительства, судебного разбирательства, постановления суда или судебного процесса, например, в ответ на постановление суда или повестку в суд ( в том числе в ответ на запросы государственных органов для выполнения требований национальной безопасности или правоохранительных органов). 
 • Жизненно важные интересы: мы можем раскрыть вашу информацию, если мы считаем, что это необходимо для расследования, предотвращения или принятия мер в отношении потенциальных нарушений нашей политики, предполагаемого мошенничества, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами безопасности любого лица и незаконной деятельности, или в качестве доказательства в судебном процессе, в котором мы участвуем.

В частности, нам может потребоваться обработка ваших данных или предоставление вашей личной информации в следующих ситуациях:   

 • Продавцы, консультанты и другие сторонние поставщики услуг. Мы можем передавать ваши данные сторонним партнерам, поставщикам услуг, подрядчикам или агентам, которые предоставляют услуги для нас или от нашего имени и требуют доступа к такой информации для выполнения этой работы. Примеры включают: обработку платежей, анализ данных, доставку электронной почты, услуги хостинга, обслуживание клиентов и маркетинговые услуги. Мы можем разрешить выбранным третьим сторонам использовать технологию отслеживания в Приложениях, которая позволит им собирать данные о том, как вы взаимодействуете с Приложениями с течением времени. Эта информация может использоваться, среди прочего, для анализа и отслеживания данных, определения популярности определенного контента и лучшего понимания онлайн-активности. За исключением случаев, описанных в данной политике конфиденциальности, мы не передаем, не продаем, не сдаем в аренду и не обмениваем вашу информацию третьим лицам в рекламных целях.       
 • Бизнес-трансферы. Мы можем делиться или передавать вашу информацию в связи или во время переговоров по любому слиянию, продаже активов компании, финансированию или приобретению всего или части нашего бизнеса другой компании. 
 • Сторонние рекламодатели. Мы можем использовать сторонние рекламные компании для показа рекламы, когда вы используете Приложения. Эти компании могут использовать информацию о ваших посещениях нашего веб-сайта (-ов) и других веб-сайтов, содержащуюся в веб-файлах cookie и других технологиях отслеживания, для предоставления рекламы о товарах и услугах, которые вас интересуют.       
 • Партнеры по бизнесу. Мы можем передавать вашу информацию нашим деловым партнерам, чтобы предлагать вам определенные продукты, услуги или рекламные акции.      

4. ИСПОЛЬЗУЕМ ЛИ МЫ COOKIES И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ?  

Кратко:  Мы можем использовать файлы cookie и другие технологии отслеживания для сбора и хранения вашей информации.  

Мы можем использовать файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания (например, веб-маяки и пиксели) для доступа или хранения информации. Конкретная информация о том, как мы используем такие технологии и как вы можете отказаться от определенных файлов cookie, изложена в нашей Политике использования файлов cookie.           

5. КАК МЫ ОБРАБАТЫВАЕМ ВАШИ ЛОГИНЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?  

Кратко:  Если вы решите зарегистрироваться или войти в наши Сервисы с помощью учетной записи в социальной сети, у нас может быть доступ к определенной информации о вас.  

Наши Услуги и Приложения могут предлагать вам возможность зарегистрироваться и войти в систему, используя данные вашей сторонней учетной записи в социальных сетях (например, ваши логины в Facebook). Если вы решите это сделать, мы будем получать определенную информацию о вашем профиле от вашего поставщика социальных сетей. Информация профиля, которую мы получаем, может варьироваться в зависимости от поставщика социальных сетей, но часто будет включать ваше имя, адрес электронной почты, список друзей, изображение профиля, а также другую информацию, которую вы решите сделать общедоступной.        

Мы будем использовать полученную информацию только в целях, описанных в данной политике конфиденциальности или иным образом, разъясненный вам в Приложениях. Обратите внимание, что мы не контролируем и не несем ответственности за другое использование вашей личной информации сторонним поставщиком социальных сетей. Мы рекомендуем вам ознакомиться с их политикой конфиденциальности, чтобы понять, как они собирают, используют и передают вашу личную информацию, а также как вы можете установить свои настройки конфиденциальности на их сайтах и в приложениях.        

6. КАК ДОЛГО МЫ ХРАНИМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ?  

Кратко:  Мы храним вашу информацию столько времени, сколько потребуется для достижения целей, изложенных в данной политике конфиденциальности, если иное не предусмотрено законом.   

Мы будем хранить вашу личную информацию только до тех пор, пока это необходимо для достижения целей, изложенных в данной политике конфиденциальности, если только более длительный период хранения не требуется или не предусмотрен законом (например, налоговыми, бухгалтерскими или другими юридическими требованиями). Никакая цель данной политики не требует от нас хранить вашу личную информацию дольше, чем период времени, в течение которого пользователи имеют учетную запись у нас.  

Когда у нас не будет законной деловой необходимости обрабатывать вашу личную информацию, мы либо удалим, либо сделаем ее анонимной, или, если это невозможно (например, потому что ваша личная информация хранилась в резервных архивах), мы будем надежно хранить вашу личную информацию и изолировать ее от дальнейшей обработки до тех пор, пока не станет возможным ее удаление.  

7. КАК МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ?   

Кратко:  Мы стремимся защитить вашу личную информацию с помощью системы организационных и технических мер безопасности.  

Мы внедрили соответствующие технические и организационные меры безопасности, предназначенные для защиты любой обрабатываемой нами личной информации. Однако помните, что мы не можем гарантировать 100% безопасность использования самого Интернета. Хотя мы делаем все возможное, чтобы защитить вашу личную информацию, передача личной информации в наши Приложения и из них осуществляется на ваш страх и риск. Вы должны получать доступ к услугам только в безопасной среде.  

8. КАКОВЫ ВАШИ ПРАВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ?  

Кратко:  Вы можете просмотреть, изменить или удалить свою учетную запись в любое время.    

Если вы проживаете в Европейской экономической зоне и считаете, что мы незаконно обрабатываем вашу личную информацию, вы имеете право подать жалобу в местный надзорный орган по защите данных. Вы можете найти их контактные данные здесь: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Если у вас есть вопросы или комментарии о ваших правах на конфиденциальность, вы можете написать нам по адресу privacy@guidexp.com.  

Информация об аккаунте  

Если вы захотите в любое время просмотреть или изменить информацию в вашей учетной записи или прекратить действие вашей учетной записи, вы можете: 

    ■  Связаться с нами, используя предоставленную контактную информацию.  

По вашему запросу о прекращении действия вашей учетной записи мы деактивируем или удалим вашу учетную запись и информацию из наших активных баз данных. Однако некоторая информация может храниться в наших файлах для предотвращения мошенничества, устранения неполадок, помощи в любых расследованиях, обеспечения соблюдения наших Условий использования и / или соблюдения требований законодательства.   

Файлы cookie и аналогичные технологии: Большинство веб-браузеров по умолчанию принимают файлы cookie. Вы обычно можете настроить свой браузер так, чтобы он удалял файлы cookie и отклонял файлы cookie. Если вы решите удалить файлы cookie или отклонить файлы cookie, это может повлиять на определенные функции или услуги наших Приложений. Чтобы отказаться от рекламы на основе интересов рекламодателей в наших Приложениях, посетите страницу http://www.aboutads.info/choices/.       

Отказ от электронного маркетинга: Вы можете отказаться от подписки на нашу рассылку по электронной почте в любое время, нажав на ссылку для отказа от подписки в отправленных нами электронных письмах или связавшись с нами, используя данные, указанные ниже. Даже если вы будете удалены из списка маркетинговой рассылки, мы все равно в случае необходимости сможем отправлять вам электронные письма, связанные с услугами, которые необходимы для администрирования и использования вашей учетной записи. Чтобы отказаться от участия, вы можете: 

    ■  Пересмотреть ваши предпочтения при регистрации учетной записи на сайте  


9. УПРАВЛЕНИЕ ФУНКЦИЯМИ ОТМЕНЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
  

Большинство веб-браузеров, а также некоторые мобильные операционные системы и мобильные приложения включают функцию или параметр «Не отслеживать» («DNT»), которые вы можете активировать, чтобы сообщить о ваших предпочтениях в отношении конфиденциальности, чтобы данные о ваших действиях в Интернете не отслеживались и не собирались. Единый технологический стандарт для распознавания и реализации сигналов DNT еще не разработан. Таким образом, в настоящее время мы не отвечаем на сигналы браузера DNT или любой другой механизм, который автоматически сообщает о вашем выборе не отслеживаться в Интернете. Если будет принят стандарт онлайн-отслеживания, которому мы должны следовать в будущем, мы сообщим вам об этой практике в новой версии данной политики конфиденциальности.

10. ИМЕЮТ ЛИ РЕЗИДЕНТЫ КАЛИФОРНИИ КОНКРЕТНЫЕ ПРАВА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ?  

Кратко:  Да, если вы проживаете в Калифорнии, вам предоставляются определенные права в отношении доступа к вашей личной информации.   

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса Калифорнии, также известный как закон «Shine The Light», разрешает нашим пользователям, проживающим в Калифорнии, запрашивать и получать от нас бесплатно один раз в год информацию о категориях личной информации (если таковая имеется), которую мы передаем третьим лицам в целях прямого маркетинга, а также имена и адреса всех третьих лиц, которым мы передали личную информацию в непосредственно предшествующий календарный год. Если вы являетесь резидентом Калифорнии и хотели бы сделать такой запрос, отправьте нам свой запрос в письменной форме, используя контактную информацию, указанную ниже.

Если вам меньше 18 лет, вы проживаете в Калифорнии и имеете зарегистрированную учетную запись в Приложениях, вы имеете право запросить удаление нежелательных данных, которые вы общедоступно публикуете в Приложениях. Чтобы запросить удаление таких данных, свяжитесь с нами, используя контактную информацию, указанную ниже, и укажите адрес электронной почты, связанный с вашей учетной записью, и заявление о том, что вы проживаете в Калифорнии. Мы позаботимся о том, чтобы данные не отображались общедоступно в Приложениях, но имейте в виду, что данные не могут полностью удалены из наших систем.

11. ДЕЛАЕМ ЛИ МЫ ОБНОВЛЕНИЯ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ?  

Кратко:  Да, мы будем обновлять эту политику по мере необходимости, чтобы соответствовать действующим законам. 

Мы можем обновлять данную политику конфиденциальности время от времени. Обновленная версия будет обозначена обновленной датой «Исправлено», и обновленная версия вступит в силу, как только станет доступной. Если мы внесем существенные изменения в данную политику конфиденциальности, мы оповестим вас, разместив уведомление о таких изменениях на видном месте или отправив вам уведомление напрямую. Мы рекомендуем вам чаще просматривать данную политику конфиденциальности, чтобы быть в курсе того, как мы защищаем вашу информацию.

12. КАК ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ ПО ЭТОЙ ПОЛИТИКЕ?  

Если у вас есть вопросы или комментарии по поводу данной политики конфиденциальности, вы можете написать нам по адресу privacy@guidexp.com или послать письмо почтой по адресу:

GuideXP, Inc.

12410 Milestone Center Dr. Suite 600,

Germantown, MD 20876 

The United States of America